I. Porażenie, uszkodzenie: centralne, ośrodkowe (nadjądrowe, korowe, podkorowe): Najczęściej objawy porażenia połowicznego wszystkie po stronie przeciwnej

Nadjądrowe:

 • niedowład lub bezwład połowiczny po tej samej stronie?
 • charakter spastyczny porażenia
 • zachowane jest: poczucie smaku, wydzielanie śliny
 • mięsień czołowy nie uszkodzony
 • ekspresja twarzy zachowana
 • brak odczynu zwyrodnieniowego w mięśniach
 • objawy porażenia na obszarze zaopatrywanym przez dolna cześć nerwu tj. ze strony mięśni policzka, wargi i szyi

  Korowe:

 • niedostateczne unerwienie mięśni dolnej połowy przeciwległej strony twarzy
 • przy uśmiechy lub płaczu unerwienie jest dobre lub nawet nadmierne

  Podkorowe (przerwanie połączenia miedzy wzgórzem a prążkowiem):

 • OBJAW NOTHNAGELA -zniesienie ruchów mimicznych emocyjnych przy zachowanych ruchach dowolnych

  II. Porażenie obwodowe, prosopoplegia:

  Poniżej otworu rylcowo żuchwowego:

 • objawy po stronie uszkodzenia
 • opadanie kącika ust (może być przeciągany w stronę przeciwną)
 • gromadzenie jedzenia między dziąsłami a policzkiem
 • utrata czucia głębokiego z obszaru twarzy
 • utrata zdolności: gwizdania, mrugania, zamykania oka, marszczenia czoła
 • łzawienie (przy braku ochrony oka)

  W obrębie kanału n. twarzowego (łącznie ze struna bębenkowa):

 • w/w
 • utrata smaku na przednich 2/3 języka
 • zmniejszone wydzielanie śliny

  W kanale n. twarzowego:

 • w/w
 • osłabienie słuchu

  W obrębie przewodu słuchowego wew.:

 • objawy zespołu Bella
 • głuchota (współistniejące uszkodzenie n. VIII)

  W miejscu wyjścia n. VII z mostu:

 • Uszkodzenie obustronne n. VII
 • Jednoczesne uszkodzenie innych nerwów czaszkowych (V, VIII, VI, XI, XII)
 • OBJAW MARCUSA-GUNNA (przy wrodzonym opadaniu powieki) przy ruchu żuchwy w stronę przeciwna do tej powieki występuje uniesienie powieki opadającej
 • Zespół Marin-Amata - w momencie intensywnego i maksymalnego otwierania ust występuje zamkniecie oczu

  Uszkodzenie typu jądrowego:

 • objawy porażenia Bella z przeciwstronnym niedowładem połowicznym (wynika z uszkodzenia szlaków piramidowych)
 • jednoczesne porażenie n. VII czasem VIII

  Rozmiar: 99343 bajtów

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Charakterystyczne cechy porażenia obwodowego:

 • wygładzenie zajętej połowy twarzy
 • brak ruchów mimicznych
 • połowa czoła wygładzona (nie marszczy się)
 • szpara powiekowa szeroko rozwarta (porażenie m. okrężnego oka)-oko zajęcze
 • powieki nie zaciskają się
 • zniesienie mrugania
 • wygładzenie bruzdy nosowo wargowej
 • opuszczenie kącika ust
 • brew opuszczona bądź uniesiona (OBJAW CHARCOTA- uniesienie łuku brwiowego)
 • przy próbie wyszczerzenia zębów następuje przeciąganie ust w stronę zdrową
 • przeczulenie słuchu, nadwrażliwość na tony głębokie

 • OBJAW BELLA- przy zamykaniu powiek gałka oczna fizjologicznie wywraca się ku górze, a przy niedomkniętej powiece dolnej widoczna jest białkówka oka

 • OBJAW BERGERA WARTENBERGA- wyczuwalna przy dotyku wibracja mięśnia okrężnego oka przy zaciskaniu powiek jest słabsza lub zniesiona.

 • OBJAW OCZNY- objaw łzawienia z kąta przyśrodkowego gałki ocznej z przejawem niedomykania oka.

  III.

  Zespół "łez krokodylich":

 • napadowe łzawienie pojawiające się przy jedzeniu
 • występuje zazwyczaj w wyniku uszkodzenia n. VII dośrodkowo do zwoju kolanka

  Połowiczny napadowy spazm twarzy (napadowe hiperkinezy mięśni twarzy) PST:

 • napadowe krótkotrwałe toniczno-kloniczne kurcze połowy twarzy
 • w czasie napadu ruchy dowolne są uniemożliwione
 • zwykle występują po zeszyciu przerwanego nerwu

  Obustronne uszkodzenie nerwu twarzowego (diplegia facialis):

 • Upośledzenie mimiki , twarz jest "płaska"
 • Uszkodzenie to występuje w przypadku ogniska w opuszce, zapaleniu wielonerwowym i w miastenii
 • Zespół Moebiusa (wrodzony niedowład twarzowo oczny)
   - zaburzenie wrodzone
   - niedowład lub bezwład obu mięśni prostych zewnętrznych gałek ocznych oraz mięśni twarzy
   - czasami towarzyszą inne zaburzenia rozwojowe mięśniowo -kostne
  Uszkodzenie umiejscowione w obrębie ciała prążkowanego:
 • grymasy
 • ruchy pląsawicznopodobne